Контакти

Загальна інформація

Патології, покази до оперативного лікування

Оперативне лікування

Грижі міжхребцевих дисків

Травматичні пошкодження

хребта та спинного мозку

Позамозкові спинальні пухлини

Внутрішньомозкові спинальні пухлини

Пухлини хребців

Гемангіоми хребців
Сірінгомієлія, аномалія Кіарі
Аномалія Кімерлі
Зміщення хребців, деформації хребта
Спинальні судинні мальформації
Периневральні кісти

Протезування

Ендоскопічні методи

Порівняння ендоскопії та мікродискектомії

Методики блокад

Пункційна лазерна методика

Відео оперативних втручань

Як отримати консультацію

Клініка спинальної патології №1
Останні новини в наукових розробках спінальної хірургії

(всі посилання на англомовні публікації в PubMed, національної медичної бібліотеки США)

Японськими хірургами розроблена повністю ендоскопічна технологія протезування міжхребцевих дисків

_______________________________________________________________________________________________________

Проведена об'єктивна оцінка ефективності корекції деформації хребта на великій кількості хворих. Показана ефективність та головне, довго тривалість ефекту корекції деформацій хребта з застосуванням новітніх систем фіксації хребта.

_______________________________________________________________________________________________________

Проведена оцінка стиснення спинного мозку та його корінців у хворих з грижами міжхребцевих дисків на новітніх МРТ апаратах що дозволяють проводити динамічне МРТ (МРТ хребта та спинного мозку під час рухів - згинання, розгинання, бокові нахили).

_______________________________________________________________________________________________________

Розроблена унікальна хірургічна технологія видалення судинних аневризм, що поширюються в спинний мозок.

_______________________________________________________________________________________________________

Застосована робототехніка (операція виконана хірургічним роботом) в випадках онкологічних процесів нервової системи.

_______________________________________________________________________________________________________

Проведено порівняння в двох групах хворих безпечності, ефективності та надійність лікувального ефекту в випадках спінальних судинних мальформацій де застосована ендоваскулярна та відкрита мікрохірургічна техніка. Переконливо доказано більшу безпечність, ефективність та надійність лікувального ефекту при застосуванні відкритої мікрохірургічної техніки порівняно з ендоваскулярним лікуванням.

_______________________________________________________________________________________________________

Проаналізовані сучасні методи хірургічного лікування гриж дисків. Показано, що ефективність ендоскопічного і мікрохірургічного видалення гриж сягає близько 96-98%. Ефективність інших хірургічних методів суттєво нижча.

_______________________________________________________________________________________________________

Проведено порівняння ефективності нейрохірургічного лікування пухлин спинного мозку в багатьох нейрохірургічних центрах. Доказано, що найбільш ефективним та безпечним методом видалення пухлин спинного мозку залишається мікрохірургічне. Проте в випадках невеликих пухлин ендоскопічне видалення приносить подібні до мікрохірургічного видалення результати.

_______________________________________________________________________________________________________

Розроблена методологія сучасного підходу до лікування метастатичних пухлин хребта. Автори радять на першому етапі проводити видалення пухлини хребта, звільнення спинного мозку, стабілізацію хребта та отримання самої пухлини для гістологічного та імуногістохімічного аналізу. В подальшому після отримання результатів гістологічного та імуногістохімічного аналізу в разі чутливості пухлини до хіміотерапії чи опромінення проводиться необхідне лікування. В разі необхідності опромінення та хіміотерапії, через 2-4 тижні після хірургічного втручання проводиться опромінення, після опромінення та разом з них проводять хіміотерапію.

 


Клініка патології хребта та спинного мозку. Київ. Україна.
© spine.kiev.ua