Карта сайтаКонтакты
 
Научные труды
О нас пишут
Случаи из практики
   
Клиника спинальной патологии №1

ПУБЛИКАЦИИ » Научные публикации сотрудников клиники.

 

 

1. М.М. Лешко, Є.І. Слинько, В.М. Бурик РЕЗУЛЬТАТИ променевого ЛІКУВАННЯ пухлин крижів. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (53), 2016 р. ст 61-65.
2. Є. І. Слинько, Ю. В. Деркач, О. М. Хонда Діагностика пухлин спинномозкових корінців і нервів шийного відділу / // Український неврологічний журнал. - 2016. - № 1. - С. 72-79.
Лешко М.М., к.м.н., Слинько Є.І., д.м.н. ТЕХНОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН КРИЖІВ ЄДИНИМ БЛОКОМ. Клінічна хірургія. № 12, ст 58-60.


1. Є. І. Слинько, Ю. В. Деркач СПОСІБ ФІКСАЦІЇ С1-С2 ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН, ВРАЖАЮЧИХ ПЕРЕДНЮ НАПІВДУГУ, ЗУБОВИДНИЙ ВІДРОСТОК ТА ТІЛО С2 ХРЕБЦЯ 25.11.2016, Бюл.№ 22
2. Слинько Євген Ігорович, Лешко Михайло Михайлович, Деркач Юрій Володимирович СПОСІБ ЕНДОСКОПІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН СПИННОМОЗКОВИХ НЕРВІВ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО З ПЕРЕДНЬО-БОКОВОГО ДОСТУПУ 25.11.2016, Бюл.№ 22
3. Слинько Євген Ігорович, Деркач Юрій Володимирович СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ВЕРХНЬОШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН СПИННОМОЗКОВИХ НЕРВІВ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО 25.11.2016, Бюл.№ 22
4. Слинько Євген Ігорович, Лешко Михайло Михайлович, Деркач Юрій Володимирович СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ХРЕБТА ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН СПИННОМОЗКОВИХ НЕРВІВ 25.11.2016, Бюл.№ 22
5. Слинько Євген Ігорович, Лешко Михайло Михайлович СПОСІБ ФІКСАЦІЇ КРИЖІВ З ТІЛАМИ L4, L5 ХРЕБЦІВ З ПРЕСАКРАЛЬНОГО ДОСТУПУ 25.11.2016, Бюл.№ 22
6. Слинько Євген Ігорович, Лешко Михайло Михайлович, Деркач Юрій Володимирович СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИН СПИННОМОЗКОВИХ НЕРВІВ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО З ТРАНСАРТИКУЛЯРНОГО ДОСТУПУ 25.11.2016, Бюл.№ 22
7. Слинько Євген Ігорович, Лешко Михайло Михайлович СПОСІБ ФІКСАЦІЇ КРИЖІВ З ПЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ 25.11.2016, Бюл.№ 22

1. Слинько Є.І. Результати нейрохірургічного лікування хворих з ускладненою хребетно-спинномозковою травмою. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травмитичні ушкодження центральної та переферичної нервової системи» Кам’янець-Подільський 15-16 вересня 2016 року, 22. ст.
2. Деркач Ю.В. , Слинько Є.І. Діагностичні особливості пухлин спинномозкових нервів шийного відділу Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травмитичні ушкодження центральної та переферичної нервової системи» Кам’янець-Подільський 15-16 вересня 2016 року, 103. ст.
3. Лешко М.М. Слинько Є.І. Нейрохірургічні доступи для видалення пухлин крижів та крижового каналу. Результати застосування. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травмитичні ушкодження центральної та переферичної нервової системи» Кам’янець-Подільський 15-16 вересня 2016 року, 104. ст.
4. Лешко М.М. Слинько Є.І. Променеве лікування пухлин крижів та крижового каналу. Науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травмитичні ушкодження центральної та переферичної нервової системи» Кам’янець-Подільський 15-16 вересня 2016 року, 105. ст.
5. Деркач Ю.В, Слинько Є.І., Гук А.П., Третяк І.Б., Хонда О.М., Кулик М.М. Пухлини периферичного нерва з паравертебральним поширенням. Діагностики, нейрохірургічне лікування, віддалалені результати. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.91.
6. Лешко М.М., Слинько Є.І. Хонда О.М., Результати лікування метастатичних пухлин крижової кістки Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.92-93
7. Лешко М.М., Слинько Є.І., Хонда О.М. Результати нейрохірургічного видалення епендимом кінського хвоста що поширюються в крижовий канал. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.93
8. Лешко ММ, Слинько ЄІ, Хонда О.М. Хірургічне лікування та його результати видалення пухлин крижів передніми доступами. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 94
9. Педаченко Є.Г., Слинько Є.І., Малишева Т.А., Хонда О.М. Диференційований вибір нейрохірургічної тактики лікування при аномаліях розвитку аксиса Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 95
10. Слинько Є.І., Гук А.П., Хонда О.М., Деркач Ю.В. Ендоскопічне трансторакальне і трансабдомінальне видалення пухлин тіл хребців, що супроводжуються компресією нервових структур, з послідуючою ендоскопічною фіксацією хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 97
11. Слинько Є.І. Гук А.П., Хонда О.М.. Порівняльні результати застосування поперекової мікроендоскопічної дискектомії і мікродискектомії. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.98
12. Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Хонда О.М. Діагностика пухлин спинномозкових нервів шийного відділу Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 99-100
13. Слинько Є.І., Деркач Ю.В., Хонда О.М. Результати хірургічного лікування пухлин спинномозкових нервів шийного відділу Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.100-101
14. Слинько Є.І., Хонда О.М., Косінов А.Є., Пастушин А.І. Неврологічні прояви після видалення гриж поперекових міжхребцевих дисків. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 101-102
15. Слинько Є.І., Хонда О.М., Пастушин А.І. Клінічні результати протезування міжхребцевих дисків. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 102-103
16. Слинько Є.І. , Хонда О.М..Пастушин А.І, Деркач Ю.В. Лімфоми спинного мозку та хребта. Нейрохірургічна тактика і результати лікування. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.103-104
17. Слинько Є.І., Прудников І.В. Хонда О.М. Віддалені результати трансплантації стовбурових нейрогенних клітин при травматичній хворобі спинного мозку. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 104-105
18. Слинько Є.І., Хонда В.О. Мікрохірургічне лікування артеріовенозних мальформацій спинного мозку і хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.105
19. Слинько Є.І., Хонда В.О. Нейрохірургічна тактика виключення спинальних АВМ та АВФ. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 105-106
20. Слинько Є.І., Хонда О.М. Аневризматичні кісти шийного відділу хребта з компресією спинного мозку: результати нейрохірургічного лікування. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 106
21. Слинько Є.І. Хонда О.М. Аналіз результатів поперекової мікродискектомії. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 106-107
22. Слинько Є.І, Хонда О.М. Вентральна трансоральна декомпресія медуллоцервікального переходу. Результати лікування. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 107-108
23. Слинько Є.І, Хонда О.М. Використання стандартизованих схем для аналізу динаміки неврологічних проявів при протезуванні міжхребцевих дисків. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 108-109
24. Слинько Е.І., Хонда В. О. Диференційна діагностика та результати лікування судинних мієлопатій. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст.109-110
25. Слинько Є.І., Хонда О.М. Застосування міжтілового корпородезу після дискектомії гриж грудного відділу хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 110-111.
26. Слинько Є.І, Хонда О.М. Нейрохірургічна тактика та результати лікування травматичних пошкоджень грудного та поперекового відділів хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 111-112
27. Слинько Є.І., Хонда О.М. Результати пункційної вертебропластики. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 112-113
28. Слинько Є.І., Хонда О.М. Результати нейрохірургічного лікування дегенеративних компресійних уражень шийного відділу хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 113
29. Слинько Є.І., Хонда О.М. Результати хірургічного лікування сірінгомієлії викликаної аномалією Кіарі. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 114
30. Слинько Є.І., Хонда О.М. Тактика нейрохірургічного лікування травматичних пошкоджень краніо-вертебрального з'єднання в залежності від їх топографо-анатомічних особливостей. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 114-115
31. Слинько Є.І. Хонда О.М. Тактика нейрохірургічного лікування форамінальних і екстрафорамінальних грижах поперекового відділу хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 115
32. Слинько Є.І., Хонда О.М. Тактика та результати нейрохірургічного лікування спонділолістезу поперекового відділу хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 116
33. Слинько Є.І., Хонда О.М., Добряк Є.Д. Результати нейрохірургічного лікування внутрішньомозкових пухлин спинного мозку. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 116-117
34. Слинько Є.І., Хонда О.М., Дядечко О.В. Хірургічна тактика та віддалені результати лікування посттравматичної сірінгомієлії. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 117
35. Слинько Є.І., Хонда О.М., Лешко М.М. Нейрохірургічна тактика та результати лікування лікворних кіст крижового каналу. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 118
36. Слинько Є.І., Шинкарюк С.С. Хонда О.М. Результати лікування епідуральних судинних мальформації хребта. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 118-119
37. Слинько Є.І., Гук А.П., Хонда О.М., Деркач Ю.В. Ендоскопічна резекція заочеревних шваном. Матеріали XVI конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Берлін-Київ, серпень 18-23, 2016 року. ст. 172-173
 

 
Клиника патологии позвоночника и спинного мозга. Киев. Украина.
2© spine.kiev.ua